ძებნა
Filters
Close
RSS

სიახლეები

სტანდარტის პროექტების განხილვა -პარასკევი, 28 ივლისი, 2023
ევროკოდი 4; ევროკოდი 5
სტანდარტის პროექტის განხილვა -ორშაბათი, 20 მარტი, 2023
ევროკოდი 7
მცირე და მიკრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
ევროკოდის ეროვნული დანართი
ტექნიკური კომიტეტი „ტერმინოლოგია“.
სტანდარტების კატალოგი
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები