ძებნა
Filters
Close

საქართველოს სტანდარტის პროექტის განხილვა

ხუთშაბათი, 24 თებერვალი, 2022

სტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტში „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტის (ევროკოდი) ენ 1990:2002 ,,ევროკოდი-კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძვლები” ქართულენოვანი ვერსიის და მისი ეროვნული დანართის პროექტის განხილვა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“ შეთანხმების მე-3 დანართის „სტანდარტების მოზადების, მიღებისა და გამოყენების კეათილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსი“ შესაბამისად, სტანდარტის პროექტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, შესაბამისი მომართვის შემდეგ (ელფოსტა: info@geostm.ge).

პროექტზე შენიშვნები ან/და წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით მიმდინარე წლის 18 მარტამდე, შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 67, ან ელფოსტაზე: info@geostm.ge.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები