ძებნა
Filters
Close

სტანდარტის პროექტის განხილვა

ორშაბათი, 05 თებერვალი, 2024

ტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტში „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ (ტკ 5) მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტის  ევროკოდი 8 „სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“  ქართულენოვანი ვერსიების და  მისი ეროვნული დანართების პროექტის განხილვა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“ შეთანხმების მე-3 დანართის „სტანდარტების მომზადების, მიღებისა და გამოყენების კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსი“ შესაბამისად, სტანდარტის პროექტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის (საკონტაქტო პირი: ნესტან ხაბაზი, კომიტეტის მდივანი (ტკ 5). ელფოსტა: n.khabazi@geostm.ge).

სტანდარტის პროექტზე შენიშვნები ან/და წინადადებები წარმოდგენა შესაძლებელია წერილობითი ფორმით მიმდინარე წლის 5 აპრილის ჩათვლით, შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 67, ან  ელფოსტაზე: info@geostm.ge.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები