ძებნა
Filters
Close

სტანდარტის პროექტების განხილვა

პარასკევი, 28 ივლისი, 2023

სტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტში „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ (ტკ 5) მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტის  ევროკოდების (ევროკოდი 4; ევროკოდი 5)   ქართულენოვანი ვერსიების და  მისი ეროვნული დანართების პროექტის განხილვა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“ შეთანხმების მე-3 დანართის „სტანდარტების მომზადების, მიღებისა და გამოყენების კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსი“ შესაბამისად, სტანდარტის პროექტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის შესაბამისი მომართვის საფუძველზე (საკონტაქტო პირი: ნესტან ხაბაზი, კომიტეტის მდივანი (ტკ 5). ელფოსტა: n.khabazi@geostm.ge)

პროექტზე შენიშვნები ან/და წინადადებები წარმოდგენა შესაძლებელია წერილობითი ფორმით მიმდინარე წლის 29 სექტემბერის ჩათვლით, შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 67, ან  ელფოსტაზე: info@geostm.ge.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები