ძებნა
Filters
Close

სტანდარტის პროექტის განხილვა

ორშაბათი, 20 მარტი, 2023

სტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტში „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტის  (ევროკოდი)  ენ 1997-1:2004 ქართულენოვანი ვერსიების და მისი ეროვნული დანართის პროექტის განხილვა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“ შეთანხმების მე-3 დანართის „სტანდარტების მომზადების, მიღებისა და გამოყენების კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსი“ შესაბამისად, სტანდარტის პროექტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის (ელფოსტა: info@geostm.ge).

პროექტზე შენიშვნები ან/და წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით მიმდინარე წლის 21 აპრილამდე, შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 67, ან  ელფოსტაზე: info@geostm.ge.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები