ძებნა
Filters
Close

განაცხადების მიღება კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობისათვის

სამშაბათი, 30 ნოემბერი, 2021

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსისა“ და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 10 სექტემბრის №1-1/1740 ბრძანების „სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის შექმნის პროცედურისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად, სააგენტოში იქმნება სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი  „ტერმინოლოგია“.

ტექნიკური კომიტეტის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოს სტანდარტების პროექტების შემუშავება ან/და განხილვა, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება (კომიტეტის წევრი საქმიანობას ახორციელებს ნებაყოფლობით საწყისებზე, ანაზღაურების გარეშე).

კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობისათვის, შესაბამის სფეროში გამოცდილების მქონე დაინტერესებულმა პირმა უნდა გამოაგზავნოს განაცხადი სააგენტოს სახელზე (ელფოსტა:info@geostm.ge) შემდეგი ინფორმაციის მითითებით: სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილის/ორგანიზაციის დასახელება, თანამდებობა, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და ელფოსტის მისამართი.

განაცხადის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 დეკემბერი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის

ტელეფონი: (+995) 32 261 73 65

ფაქსი: (+995) 32 261 35 00

ელფოსტა: info@geostm.ge

მისამართი: ქ.თბილისი, 0178, ჩარგლის ქუჩა #67.

 

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები