ძებნა
Filters
Close

13.080 - გრუნტის ხარისხი. ნიადაგმცოდნეობა.

* გრუნტის თვისებები გეოტექნიკისათვის, იხ. 93. 020
დალაგება
მაჩვენე სტანდარტი გვერდზე
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები