ძებნა
Filters
Close

13.140 - ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე.

*აუდიომეტრიის ჩათვლით. *აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები, იხ. 17. 140. * თავის დამცავი საკუთნოები, იხ. 13. 340. 20
დალაგება
მაჩვენე სტანდარტი გვერდზე
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები