ძებნა
Filters
Close

13.300 - დაცვა საშიში ტვირთებისაგან.

*საშიში ტვირთების მუშა მახასიათებლებისადმი მათი დამუშავების, შენახვის, ტრანსპორტირების, ნიშანდების, ეთიკეტირებისა და ა.შ. მოთხოვნების ჩათვლით. *გამყოფადი ბირთვული ნივთიერებები, იხ. 27. 120. 30. *ფეთქებადი ნივთიერებები, იხ. 71. 100. 30.
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები