ძებნა
Filters
Close

13.030 - ნარჩენები.

* სტანდარტები სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებზე კლასიფიცირდება ქვემოჩამოთვლილ ქვეჯგუფებში ტიპების მიხედვით
დალაგება
მაჩვენე სტანდარტი გვერდზე
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები