ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 11274:2019/2020 - ნიადაგი ხარისხი-წყლის შეკავების თავისებურებების განსაზღვრა-ლაბორატორიული მეთოდები (ისო 11274:2019)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.080 გრუნტის ხარისხი. ნიადაგმცოდნეობა. * გრუნტის თვისებები გეოტექნიკისათვის, იხ. 93. 020 >> 13.080.40 გრუნტების ჰიდროლოგიური თვისებები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/10/2020
სსტ ენ ისო 11274:2019/2020 - ნიადაგი ხარისხი-წყლის შეკავების თავისებურებების განსაზღვრა-ლაბორატორიული მეთოდები (ისო 11274:2019)
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.080 გრუნტის ხარისხი. ნიადაგმცოდნეობა. * გრუნტის თვისებები გეოტექნიკისათვის, იხ. 93. 020 >> 13.080.40 გრუნტების ჰიდროლოგიური თვისებები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/10/2020