ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 13432:2000/2018 - შესაფუთი მასალა - მოთხოვნები შესაფუთი მასალის მიმართ, რომლის აღდგენა შესაძლებელია კომპოსტირებითა და ბიოდაშლით - გამოცდის სქემა და შეფუთვის საბოლოო შეფასების კრიტერიუმები

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
დირექტივა ბიოდეგრადირებადი პარკები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.030 ნარჩენები. * სტანდარტები სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებზე კლასიფიცირდება ქვემოჩამოთვლილ ქვეჯგუფებში ტიპების მიხედვით >> 13.030.99 სხვა სტანდარტები ნარჩენებზე. *ნარჩენების გაჩენის თავიდან აცილების ჩათვლით ;55 ტვირთის შეფუთვა და განთავსება >> 55.020 ტვირთის შეფუთვა და განთავსება ზოგადად >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2018
სსტ ენ 13432:2000/2018 - შესაფუთი მასალა - მოთხოვნები შესაფუთი მასალის მიმართ, რომლის აღდგენა შესაძლებელია კომპოსტირებითა და ბიოდაშლით - გამოცდის სქემა და შეფუთვის საბოლოო შეფასების კრიტერიუმები
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა ბიოდეგრადირებადი პარკები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.030 ნარჩენები. * სტანდარტები სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებზე კლასიფიცირდება ქვემოჩამოთვლილ ქვეჯგუფებში ტიპების მიხედვით >> 13.030.99 სხვა სტანდარტები ნარჩენებზე. *ნარჩენების გაჩენის თავიდან აცილების ჩათვლით ;55 ტვირთის შეფუთვა და განთავსება >> 55.020 ტვირთის შეფუთვა და განთავსება ზოგადად >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2018