ძებნა
Filters
Close

83.140 - რეზინისა და პლასტმასის ნაკეთები.

* პროდუქციის დაყალიბება და შტამპვა შეიძლება კლასიფიცირდებოდეს ნაკეთობების სპეციფიკის შესაბამისად . * ღვედური ამძრავები, იხ. 21. 220. 10. *კონვეიერული ლენტები, იხ. 53. 040. 20. * ფეხსაცმელები, იხ. 61. 060 . * სალტეები, იხ. 83. 160. *რეზინები და პლასტმასები, ქსოვილით დაფარული, იხ. 59. 080. 40
დალაგება
მაჩვენე სტანდარტი გვერდზე
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები