ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1013:2012+A1:2014/2018 - სინათლის გადაცემა ერთი კანი პროფილირებული პლასტმასის ფურცლების შიდა და გარე სახურავების, კედლებისა და ჭერისთვისათვის - მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 83 რეზინისა და პლასტმასის მრეწველობა >> 83.140 რეზინისა და პლასტმასის ნაკეთები. * პროდუქციის დაყალიბება და შტამპვა შეიძლება კლასიფიცირდებოდეს ნაკეთობების სპეციფიკის შესაბამისად . * ღვედური ამძრავები, იხ. 21. 220. 10. *კონვეიერული ლენტები, იხ. 53. 040. 20. * ფეხსაცმელები, იხ. 61. 060 . * სალტეები, იხ. 83. 160. *რეზინები და პლასტმასები, ქსოვილით დაფარული, იხ. 59. 080. 40 >> 83.140.10 კინოფირები და ფირფიტები. *პლატების ჩათვლით;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.060 სამშენებლო ელემენტები. *ფუნდამენტების მშენებლობა, იხ. 93. 020. >> 91.060.01 სამშენებლო ელემენტები ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/08/2018
სსტ ენ 1013:2012+A1:2014/2018 - სინათლის გადაცემა ერთი კანი პროფილირებული პლასტმასის ფურცლების შიდა და გარე სახურავების, კედლებისა და ჭერისთვისათვის - მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები
85,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 83 რეზინისა და პლასტმასის მრეწველობა >> 83.140 რეზინისა და პლასტმასის ნაკეთები. * პროდუქციის დაყალიბება და შტამპვა შეიძლება კლასიფიცირდებოდეს ნაკეთობების სპეციფიკის შესაბამისად . * ღვედური ამძრავები, იხ. 21. 220. 10. *კონვეიერული ლენტები, იხ. 53. 040. 20. * ფეხსაცმელები, იხ. 61. 060 . * სალტეები, იხ. 83. 160. *რეზინები და პლასტმასები, ქსოვილით დაფარული, იხ. 59. 080. 40 >> 83.140.10 კინოფირები და ფირფიტები. *პლატების ჩათვლით;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.060 სამშენებლო ელემენტები. *ფუნდამენტების მშენებლობა, იხ. 93. 020. >> 91.060.01 სამშენებლო ელემენტები ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/08/2018