ძებნა
Filters
Close

07.030 - ფიზიკა. ქიმია.

* ჯგუფში შედის სტანდარტები ფიზიკისა და ქიმიის დარგში, როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა. * გამოყენებითი ფიზიკა, იხ. 17. * ქიმიური ტექნოლოგია, იხ. 71
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები