ძებნა
Filters
Close

07.020 - მათემატიკა.

* სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება ხარისხის უზრუნველყოფის დარგში, იხ. 03. 120. 30
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები