ძებნა
Filters
Close

93.160 - ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა.

* ჰიდროტექნიკური ენერგეტიკული დანადგარები, იხ. 27. 140
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები