ძებნა
Filters
Close

75.140 - ცვილი, ბიტუმიანი მასალები და სხვა ნავთობპროდუქტები.

*ასფალტები შენობების მშენებლობისათვის, იხ. 91. 100. 50. *ასფალტები საგზაო მშენებლობისათვის, იხ. 93. 080. 20
დალაგება
მაჩვენე სტანდარტი გვერდზე
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები