ძებნა
Filters
Close

67.250 - მასალები და საგნები კვების პროდუქტებთან კონტაქტში .

*კვების პროდუქტების მომარაგებისათვის ტარისა და სასმელ წყალთან კონტაქტში მასალებისა და საგნების ჩათვლით
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები