ძებნა
Filters
Close

37.080 - სახვითი გამოყენების დოკუმენტები.

*მიკროგრაფიული, ელექტრონული და ოპტიკური გამოყენების ჩათვლით. *ოპტიკური დამხსომებელი მოწყობილობები, იხ. 35. 220. 30
კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები