ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1993-6:2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 6: ამწეების დამხმარე კონსტრუქციები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.010 სამშენებლო მრეწველობა >> 91.010.30 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები;53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.20 ამწეები. * მობილური ამწეების, საქალაქო ამწეების, ხიდური ამწეების, . საბრუნავი ამწეების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/05/2009
სსტ ენ 1993-6:2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 6: ამწეების დამხმარე კონსტრუქციები
51,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.010 სამშენებლო მრეწველობა >> 91.010.30 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები;53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.20 ამწეები. * მობილური ამწეების, საქალაქო ამწეების, ხიდური ამწეების, . საბრუნავი ამწეების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/05/2009