ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1010-2:2006 +A1:2010/2015 - მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის კონვერტაციისა და მბეჭდავი მანქანების დიზაინისა და შექმნის მიმართ - ნაწილი 2: მპეჭდავი და ლაქის წამსმელი მანქანები მათ შორის გაზეთის საბეჭდი მანქანები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა DE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 37 გამოსახულების მიღების ტექნოლოგია >> 37.100 გრაფიკული ტექნოლოგია >> 37.100.10 რეპროდუქცირების მოწყობილობები. * საბეჭდი, პირგადასაღები, სამრავლი, ამკინძავი მოწყობილობისა და ა.შ. ჩათვლით;85 ქაღალდის ტექნოლოგიები >> 85.100 მოწყობილობები ქაღალდის წარმოებისათვის >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2015
სსტ ენ 1010-2:2006 +A1:2010/2015 - მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის კონვერტაციისა და მბეჭდავი მანქანების დიზაინისა და შექმნის მიმართ - ნაწილი 2: მპეჭდავი და ლაქის წამსმელი მანქანები მათ შორის გაზეთის საბეჭდი მანქანები
93,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა DE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 37 გამოსახულების მიღების ტექნოლოგია >> 37.100 გრაფიკული ტექნოლოგია >> 37.100.10 რეპროდუქცირების მოწყობილობები. * საბეჭდი, პირგადასაღები, სამრავლი, ამკინძავი მოწყობილობისა და ა.შ. ჩათვლით;85 ქაღალდის ტექნოლოგიები >> 85.100 მოწყობილობები ქაღალდის წარმოებისათვის >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2015