ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/იეკ ტს 17021-14:2022/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოების მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფენ აუდიტისა და მართვის სისტემების სერტიფიცირებას - ნაწილი 14: კომპეტენციის მოთხოვნები აუდიტისა და მართვის სისტემების ჩანაწერების სერტიფიცირების შესახებ

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 21/12/2022
სსტ ისო/იეკ ტს 17021-14:2022/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოების მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფენ აუდიტისა და მართვის სისტემების სერტიფიცირებას - ნაწილი 14: კომპეტენციის მოთხოვნები აუდიტისა და მართვის სისტემების ჩანაწერების სერტიფიცირების შესახებ
35,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 21/12/2022