ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 599-1:2009+A1:2013/2016 - ხისა და ხის პროდუქტების გამძლეობა-ბიოლოგიურ ტესტებში განსაზღვრული ხის დამცავი საშუალებების ეფექტურობის განსაზღვრა- ნაწილი 1: სპეციფიკაციის გამოყენება კლასის შესაბამისად

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 71 მერქნის დამცველი ქიმიკატები >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/09/2016
სსტ ენ 599-1:2009+A1:2013/2016 - ხისა და ხის პროდუქტების გამძლეობა-ბიოლოგიურ ტესტებში განსაზღვრული ხის დამცავი საშუალებების ეფექტურობის განსაზღვრა- ნაწილი 1: სპეციფიკაციის გამოყენება კლასის შესაბამისად
77,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 71 მერქნის დამცველი ქიმიკატები >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/09/2016