ძებნა
Filters
Close

ტექნიკური კომიტეტის “გზები საავტომობილო და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება" შექმნა

ორშაბათი, 20 ივლისი, 2020

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ შესაბამისად საინიციატივო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა სტანდარტიზაციის რიგით მე-8 ტექნიკური კომიტეტი “გზები საავტომობილო და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება".

კომიტეტი შესაბამის სფეროში:
− შეიმუშავებს და წარმოადგენს საქართველოს სტანდარტების პროექტებს;
− შესამუშავებელი ან/და მისაღები საქართველოს სტანდარტების პროექტების შესახებ შეიმუშავებს წინადადებებსა და რეკომენდაციებს;
− განიხილავს საქართველოს სტანდარტის პროექტებს, მასზე არსებულ სხვადასხვა დაინტერესებული პირის შენიშვნებს, კომენტარებს და ექსპერტების დასკვნებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
− იხილავს სააგენტოს მიერ წარდგენილ საერთაშორისო ან რეგიონალური სტანდარტის ქართულენოვან ვერსიებს;
− კონსენსუსის საფუძველზე იღებს საქართველოს სტანდარტების პროექტებს, რომელსაც წარუდგენს სააგენტოს დასამტკიცებლად.

კომიტეტის საქმიანობაში ჩაერთო 15 სხვადასხვა ორგანიზაცია 19 წარმომადგენლის სახით. კომიტეტის თავჯდომარედ ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილე ბატონი გიორგი ციბაძე.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები