ძებნა
Filters
Close

სტანდარტების ელექტრონული პლატფორმა (sst.geostm.gov.ge)

პარასკევი, 13 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოში საქართველოს სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისა და არსებული პროცედურების გამარტივებისათვის შეიქმნა საქართველოს სტანდარტების ელექტრონული  პლატფორმა sst.geostm.gov.ge, რომლის გამოყენებით შესაძლებელია საქართველოს სტანდარტის ელექტრონულ (pdf)  ფორმატში შეძენა.

პლატფორმის მეშვეობით სტანდარტის მოძიება ხდება: სტანდარტის ნომრის/დასახელების; სტანდარტების საერთაშორისო კლასიფიკატორის; ტექნიკური რეგლამენტის დასახელების; სტანდარტის ენის; სტანდარტის მიმღები ორგანიზაციის მითითებით. ასევე, სტანდარტის შეძენამდე დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს/დაათვალიეროს სტანდარტი, მიიღოს ინფორმაცია სტანდარტის ენის, მიღების თარიღის, მიმღების ორგანიზაციის, შემმუშავებელი კომიტეტის, დაკავშირებული ტექნიკურ რეგლამენტის შესახებ.

ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით, ასევე, მარტივდება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების ფარგლებში საქართველოს მიერ მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების ჰარმონიზებული სტანდარტები მოძიება და გაცნობა.

პლატფორმა დაინტერებულ პირებს მიაწვდის ინფორმაციას სტანდარტიზაციის სფეროს აქტუალური საკითხების, საქართველოს სტანდარტის პროექტის, სტანდარტების პროგრამის, ჰარმონიზებული სტანდარტების სიის შესახებ.

საერთაშორისო (ISO, IEC)და ევროპულ (CEN, CENELEC) ორგანიზაციებში სააგენტოს წევრობით საქართველოში ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს  წვდომა 55 000-მდე საერთაშორისო ან/და ევროპულ სტანდარტებზე.

ინფორმაციის დიდი მოცულობიდან გამომდინარე sst.geostm.gov.ge-ზე ეტაპობრივად მოხდება საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების განთავსება. აღნიშნულის გათვალისწინებით sst.geostm.gov.ge-ზე თქვენთვის სასურველი სტანდარტის ვერ მოძიების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონზე: (+995) 32 261 73 65 ან მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: info@geostm.ge.

 

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები