ძებნა
Filters
Close

საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები

სამშაბათი, 30 ნოემბერი, 2021

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო (GeoSTM) საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ყოველწლიურად ახდენს აღნიშნული სტანდარტების რეგისტრაციას საქართველოს სტანდარტად.

რეგისტრირებულ სტანდარტებში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროპულ სტანდარტებს, რომელთა ნაწილი მიიღება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების (AA) ხელშეკრულების “ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის“ (AA/DCFTA) ნაწილით გათვალისწინებული საკანონმდებლო დაახლოების ფარგლებში გამოქვეყნებული ტექნიკური რეგლამენტების მიზნების შესრულებისათვის.

გარდა ზემოაღნიშნულისა სააგენტო პერიოდულად ახდენს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების თარგმნას და ქართულენოვანი ვერსიების მიღებას სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების რეკომენდაციის საფუძველზე.

წინამდებარე კატალოგში მოცემულია საქართველოს სტანდარტები (სსტ) და საქართველოს სტანდარტად მიღებული სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ისო/ISO), საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის (იეკ/IEC), სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტისა (სენ/CEN) და ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (სენელეკ/CENELEC) სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები.

სტანდარტების მოქმედების სფერო ეხება ხარისხის მენეჯმენტს, გარემოს დაცვას, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს (COVID19 გავრცელების შემცირებისათვის: პირბადეები, ხელთათმანები), სასურსათო პროდუქციას, შრომის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის დაცვას COVID19-ის პანდემიის დროს, გამოცდის მეთოდებს, ტერმინებსა და სხვა აქტუალურ საკითხებს.

იხილეთ საქართველოს სტანდარტების კატალოგი მოცემულ ლინკზე.

კატალოგი მომზადდა ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროექტის  (No. AM/GPK13/2021) ფარგლებში.

კლასიფიკატორის ჯგუფები
მიმღები