ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12198-2:2002+A1:2008/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება -მანქანა-დანადგარებიდან რადიაციული გამოსხივების რისკების წარმოქმნის შეფასება და შემცირება - ნაწილი 2: რადიაციული ემისიის გაზომვის პროცედურა

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.240 რადიაციული გაზომვები. *დოზიმეტრიის ჩათვლით. *რადიაციისაგან დაცვა, იხ. 13. 280 >> ;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12198-2:2002+A1:2008/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება -მანქანა-დანადგარებიდან რადიაციული გამოსხივების რისკების წარმოქმნის შეფასება და შემცირება - ნაწილი 2: რადიაციული ემისიის გაზომვის პროცედურა
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.240 რადიაციული გაზომვები. *დოზიმეტრიის ჩათვლით. *რადიაციისაგან დაცვა, იხ. 13. 280 >> ;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019