ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/პას 5643:2021/2021 - ტურიზმი და მასთან დაკავშრებული მომსახურებები-მოთხოვნები და სახელმძღვანელოები Covid19-ის გავრცელების შესამცირებლად ტურისტულ ინდუსტრიაში

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.200 დასვენება. ტურიზმი. *ტურისტული მოწყობილობები, იხ. 97. 200. 30 >> 03.200.01 დასვენება და ტურიზმი ზოგადად. * გარე ღონისძიებების მენეჯმენტი, ტურისტული საინფორმაციო სისტემები, ტურისტული მომსახურება, სასტუმროები და ა.შ. ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.01 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი ზოგადად. *სამართლებრივი ასპექტებისა და რისკის მენეჯმენტის ჩათვლით. *აუთსორსინგი ბიზნესისთვის იხ. 03. 080. 20. * მენეჯმენტის სისტემები იხ. 03.100.70. * დაცვა დანაშაულისაგან იხ. 13.310
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/05/2021
სსტ ისო/პას 5643:2021/2021 - ტურიზმი და მასთან დაკავშრებული მომსახურებები-მოთხოვნები და სახელმძღვანელოები Covid19-ის გავრცელების შესამცირებლად ტურისტულ ინდუსტრიაში
57,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.200 დასვენება. ტურიზმი. *ტურისტული მოწყობილობები, იხ. 97. 200. 30 >> 03.200.01 დასვენება და ტურიზმი ზოგადად. * გარე ღონისძიებების მენეჯმენტი, ტურისტული საინფორმაციო სისტემები, ტურისტული მომსახურება, სასტუმროები და ა.შ. ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.01 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი ზოგადად. *სამართლებრივი ასპექტებისა და რისკის მენეჯმენტის ჩათვლით. *აუთსორსინგი ბიზნესისთვის იხ. 03. 080. 20. * მენეჯმენტის სისტემები იხ. 03.100.70. * დაცვა დანაშაულისაგან იხ. 13.310
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/05/2021