ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 7001:2023/Amd 101:2024/2024 - გრაფიკული სიმბოლოები - რეგისტრირებული საზოგადოებრივი (საჯარო) საინფორმაციო სიმბოლოები შესწორება 101: PI AC 023 უნივერსალურ ი შეცვლის ადგილი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.10 საჯარო საინფორმაციო აღნიშვნები. ნიშნები. იარლიყები. *უსაფრთხოების ნიშნები, უსაფრთხოების ფერები და ა.შ.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 05/07/2024
სსტ ისო 7001:2023/Amd 101:2024/2024 - გრაფიკული სიმბოლოები - რეგისტრირებული საზოგადოებრივი (საჯარო) საინფორმაციო სიმბოლოები შესწორება 101: PI AC 023 უნივერსალურ ი შეცვლის ადგილი
32,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.10 საჯარო საინფორმაციო აღნიშვნები. ნიშნები. იარლიყები. *უსაფრთხოების ნიშნები, უსაფრთხოების ფერები და ა.შ.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 05/07/2024