ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 62368-1:2014/2021 - აუდიო/ვიდეო, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აღჭურვილობა - ნაწილი 1: უსაფრთხოების მოთხოვნები (იეკ 62368-1:2014, მოდიფიცირებული)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.160 მოწყობილობები და სისტემები აუდიო და ვიდეოტექნიკაში გამოსაყენებელი >> 33.160.01 აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური ტექნიკა ზოგადად. * სცენური და სტუდიური მოწყობილობები, იხ. 97. 200. 10;35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.020 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) ზოგადად. * ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მოწყობილობების ზოგადი ასპექტების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 01/11/2021
სსტ ენ 62368-1:2014/2021 - აუდიო/ვიდეო, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აღჭურვილობა - ნაწილი 1: უსაფრთხოების მოთხოვნები (იეკ 62368-1:2014, მოდიფიცირებული)
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.160 მოწყობილობები და სისტემები აუდიო და ვიდეოტექნიკაში გამოსაყენებელი >> 33.160.01 აუდიო, ვიდეო და აუდიოვიზუალური ტექნიკა ზოგადად. * სცენური და სტუდიური მოწყობილობები, იხ. 97. 200. 10;35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.020 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) ზოგადად. * ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მოწყობილობების ზოგადი ასპექტების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 01/11/2021