ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12417:2001+A2:2009/AC:2010/2019 - ჩარხები - უსაფრთხოება - მანქანათმშენებლობის ცენტრები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.10 დამამუშავებელი ცენტრები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12417:2001+A2:2009/AC:2010/2019 - ჩარხები - უსაფრთხოება - მანქანათმშენებლობის ცენტრები
30,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.10 დამამუშავებელი ცენტრები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019