ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 8288:2008 - წყლის ხარისხი. კობალტის, ნიკელის, სპილენძის, თუთიის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღვრა. ატომურ-ადსორბციული სპექტომეტრიის მეთოდები

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 18/03/2008
სსტ ისო 8288:2008 - წყლის ხარისხი. კობალტის, ნიკელის, სპილენძის, თუთიის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღვრა. ატომურ-ადსორბციული სპექტომეტრიის მეთოდები
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 18/03/2008