ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12102-1:2017/2018 - ჰაერის კონდიციონერები, თხევადი გამყინავი პაკეტები, სითბოს ტუმბოები, პროცესის ჩილერები და ჰაერსაშრობი ელექტრონულად ორიენტირებული კომპრესორებით - ხმის სიმძლავრის დონის განსაზღვრა - ნაწილი 1: ჰაერის კონდიციონერები, თხევადი გამყინავი პაკეტები, სითბოს ტუმბოები სივრცის გათბობისა და გაგრილებისათვის, ჰაერსაშრობები და პროცესის ჩილერები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.20 მანქანებისა და მოწყობილობების ხმაური. * სტანდარტები ამ ჯგუფზე შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.080 სითბური ტუმბოები >> ;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.30 სავენტილაციო სისტემები და ჰაერის კონდიცირების სისტემები. * სავენტილაციო არხების ჩათვლით. *ვენტილატორები და კონდიციონრები, იხ. 23. 120
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2018
სსტ ენ 12102-1:2017/2018 - ჰაერის კონდიციონერები, თხევადი გამყინავი პაკეტები, სითბოს ტუმბოები, პროცესის ჩილერები და ჰაერსაშრობი ელექტრონულად ორიენტირებული კომპრესორებით - ხმის სიმძლავრის დონის განსაზღვრა - ნაწილი 1: ჰაერის კონდიციონერები, თხევადი გამყინავი პაკეტები, სითბოს ტუმბოები სივრცის გათბობისა და გაგრილებისათვის, ჰაერსაშრობები და პროცესის ჩილერები
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.20 მანქანებისა და მოწყობილობების ხმაური. * სტანდარტები ამ ჯგუფზე შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.080 სითბური ტუმბოები >> ;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.30 სავენტილაციო სისტემები და ჰაერის კონდიცირების სისტემები. * სავენტილაციო არხების ჩათვლით. *ვენტილატორები და კონდიციონრები, იხ. 23. 120
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2018