ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 17511:2020/2021 - ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობები - მოთხოვნები კალიბრატორებისთვის, სიზუსტის კონტროლის მასალებსა და ნიმუშებზე მინიჭებული მნიშვნელობების მეტროლოგიური მიკვლევადობის დასადგენად

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.100 ლაბორატორიული მედიცინა >> 11.100.10 ინ ვიტრო დიაგნოსტიკის სისტემები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/12/2021
სსტ ისო 17511:2020/2021 - ინ ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობები - მოთხოვნები კალიბრატორებისთვის, სიზუსტის კონტროლის მასალებსა და ნიმუშებზე მინიჭებული მნიშვნელობების მეტროლოგიური მიკვლევადობის დასადგენად
85,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.100 ლაბორატორიული მედიცინა >> 11.100.10 ინ ვიტრო დიაგნოსტიკის სისტემები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/12/2021