ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 7010:2019/Amd1:2020/2022 - გრაფიკული სიმბოლოები - უსაფრთხოების ფერები და უსაფრთხოების ნიშნები - რეგისტრირებული უსაფრთხოების ნიშნები - შესწორება 1

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.20 გრაფიკული აღნიშვნები სპეციალური მოწყობილობებისათვის. * ამ ჯგუფში შესული სტანდარტები გრაფიკულ აღნიშვნებზე აგრეთვე შეიძლება იყოს სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი ობიექტების შესაბამისად ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.10 საჯარო საინფორმაციო აღნიშვნები. ნიშნები. იარლიყები. *უსაფრთხოების ნიშნები, უსაფრთხოების ფერები და ა.შ.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/10/2022
სსტ ისო 7010:2019/Amd1:2020/2022 - გრაფიკული სიმბოლოები - უსაფრთხოების ფერები და უსაფრთხოების ნიშნები - რეგისტრირებული უსაფრთხოების ნიშნები - შესწორება 1
38,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.20 გრაფიკული აღნიშვნები სპეციალური მოწყობილობებისათვის. * ამ ჯგუფში შესული სტანდარტები გრაფიკულ აღნიშვნებზე აგრეთვე შეიძლება იყოს სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი ობიექტების შესაბამისად ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.10 საჯარო საინფორმაციო აღნიშვნები. ნიშნები. იარლიყები. *უსაფრთხოების ნიშნები, უსაფრთხოების ფერები და ა.შ.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/10/2022