ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 6887-3:2017/2018 - სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საცდელი ნიმუშების, საწყისი წონაკის და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური კვლევებისათვის - ნაწილი 3: სპეციფიკური წესები თევზისა და თევზის პროდუქტების მომზადებისათვის (ISO 6887-3:2017)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/03/2018
სსტ ენ ისო 6887-3:2017/2018 - სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საცდელი ნიმუშების, საწყისი წონაკის და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური კვლევებისათვის - ნაწილი 3: სპეციფიკური წესები თევზისა და თევზის პროდუქტების მომზადებისათვის (ISO 6887-3:2017)
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/03/2018