ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 15794:2009/2015 - აალებადი სითხეების აფეთქების წერტილის განსაზღვრა

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 თხევადი სათბობი . * ბენზინის, დიზელის სათბობის, ნავთისა და ა.შ. ჩათვლით. *თხევადი ბიოსათბობი, იხ. 75.160.40 >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2015
სსტ ენ 15794:2009/2015 - აალებადი სითხეების აფეთქების წერტილის განსაზღვრა
37,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 თხევადი სათბობი . * ბენზინის, დიზელის სათბობის, ნავთისა და ა.შ. ჩათვლით. *თხევადი ბიოსათბობი, იხ. 75.160.40 >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/03/2015