ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 62061:2005/A1:2013/2017 - მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების კონტროლთან (იეკ 62061:2005/A1:2012)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.99 სხვა სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;29 ელექტროტექნიკა >> 29.020 ელექტროტექნიკა ზოგადად. *ძაბვის, ზოგადი ტერმინოლოგიის, ელექტროტექნიკური დოკუმენტაციის, ელექტრული ცხრილების, უსაფრთხოების, ხანძრის საშიშროებაზე გამოცდებისა და ა.შ. ჩათვლით. *ელექტრული დიაგრამები და სქემები, იხ. 01. 100. 25. *ელექტროსადგურები, იხ. 27. 100. * ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, იხ. 33. 100 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/11/2017
სსტ ენ 62061:2005/A1:2013/2017 - მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების კონტროლთან (იეკ 62061:2005/A1:2012)
50,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.99 სხვა სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;29 ელექტროტექნიკა >> 29.020 ელექტროტექნიკა ზოგადად. *ძაბვის, ზოგადი ტერმინოლოგიის, ელექტროტექნიკური დოკუმენტაციის, ელექტრული ცხრილების, უსაფრთხოების, ხანძრის საშიშროებაზე გამოცდებისა და ა.შ. ჩათვლით. *ელექტრული დიაგრამები და სქემები, იხ. 01. 100. 25. *ელექტროსადგურები, იხ. 27. 100. * ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, იხ. 33. 100 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/11/2017