ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 7345:2018/2021 - შენობების და შენობის კომპონენტების თერმული მახასიათებლები - ფიზიკური სიდიდეები და განმარტებები

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.060 გაზომვის სიდიდეები და ზომის ერთეულები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნეს სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად >> ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.220 სითბოს რეგენერაცია. თბოიზოლაცია. * შენობების თბოიზოლაცია, იხ. 91. 120. 10. * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/12/2021
სსტ ისო 7345:2018/2021 - შენობების და შენობის კომპონენტების თერმული მახასიათებლები - ფიზიკური სიდიდეები და განმარტებები
37,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.060 გაზომვის სიდიდეები და ზომის ერთეულები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნეს სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად >> ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.220 სითბოს რეგენერაცია. თბოიზოლაცია. * შენობების თბოიზოლაცია, იხ. 91. 120. 10. * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/12/2021