ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 1087:2019/2022 - ტერმინოლოგიური სამუშაო და ტერმინოლოგიის მეცნიერება - ლექსიკონი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.020 ტერმინოლოგია (პრინციპები და კოორდინირება). *ტერმინოლოგიის ჩათვლით >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია (ლექსიკონი)
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/10/2022
სსტ ისო 1087:2019/2022 - ტერმინოლოგიური სამუშაო და ტერმინოლოგიის მეცნიერება - ლექსიკონი
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.020 ტერმინოლოგია (პრინციპები და კოორდინირება). *ტერმინოლოგიის ჩათვლით >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია (ლექსიკონი)
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/10/2022