ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1993-4-2:2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 4-2: რეზერვუარები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30 >> >> ;23 ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები და ზოგად დანიშნულების კომპონენტები *სითხეების ნაკადების გაზომვები, იხ. 17. 120 >> 23.020 სითხეების შესანახი რეზერვუარები. * მცირე ტევადობის კონტეინერები სითხეებისა და ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირებისათვის, იხ. 55. 140. * ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი აირების შესანახი რეზერვუარები, იხ. 75. 200 >> 23.020.01 სითხეების შესანახი რეზერვუარები ზოგადად;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/05/2009
სსტ ენ 1993-4-2:2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 4-2: რეზერვუარები
63,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30 >> >> ;23 ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები და ზოგად დანიშნულების კომპონენტები *სითხეების ნაკადების გაზომვები, იხ. 17. 120 >> 23.020 სითხეების შესანახი რეზერვუარები. * მცირე ტევადობის კონტეინერები სითხეებისა და ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირებისათვის, იხ. 55. 140. * ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი აირების შესანახი რეზერვუარები, იხ. 75. 200 >> 23.020.01 სითხეების შესანახი რეზერვუარები ზოგადად;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/05/2009