ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 5058-1:2021/2022 - ბიოტექნოლოგია — გენომის რედაქტირება — ნაწილი 1: ლექსიკონი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.080 ბიოლოგია. ბოტანიკა. ზოოლოგია. *ბიოტექნოლოგიების ჩათვლით >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (ლექსიკონები)
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/05/2022
სსტ ისო 5058-1:2021/2022 - ბიოტექნოლოგია — გენომის რედაქტირება — ნაწილი 1: ლექსიკონი
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.080 ბიოლოგია. ბოტანიკა. ზოოლოგია. *ბიოტექნოლოგიების ჩათვლით >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (ლექსიკონები)
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/05/2022