ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 60601-2-65:2013/A1:2020/2020 - სამედიცინო ელექტრომოწყობილობა - ნაწილი 2-65: განსაკუთრებული მოთხოვნები სტომატოლოგიური ინტრაორალური რენტგენოლოგიური მოწყობილობის საბაზისო უსაფრთხოებისა და ძირითად მახასიათებლებზე (იეკ 60601-2-65:2012/A1:2017)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.040 სამედიცინო მოწყობილობები >> 11.040.50 რადიოგრაფიული მოწყობილობები. *რადიოგრაფიული, დიაგნოსტიკური და თერაპევტული მოწყობილობების ჩათვლით. * ინ ვიტრო დიაგნოსტიკურ სისტემებში იხ. 11.100.10. * ფირები სტომატოლოგიური, სამედიცინო და ტექნიკური რადიოგრაფიისათვის, იხ. 37. 040. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2020
სსტ ენ 60601-2-65:2013/A1:2020/2020 - სამედიცინო ელექტრომოწყობილობა - ნაწილი 2-65: განსაკუთრებული მოთხოვნები სტომატოლოგიური ინტრაორალური რენტგენოლოგიური მოწყობილობის საბაზისო უსაფრთხოებისა და ძირითად მახასიათებლებზე (იეკ 60601-2-65:2012/A1:2017)
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.040 სამედიცინო მოწყობილობები >> 11.040.50 რადიოგრაფიული მოწყობილობები. *რადიოგრაფიული, დიაგნოსტიკური და თერაპევტული მოწყობილობების ჩათვლით. * ინ ვიტრო დიაგნოსტიკურ სისტემებში იხ. 11.100.10. * ფირები სტომატოლოგიური, სამედიცინო და ტექნიკური რადიოგრაფიისათვის, იხ. 37. 040. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2020