ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12312-15:2006+A1:2009/2019 - საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 15: ბარგისა და მოწყობილობების ტრაქტორები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 49 საავიაციო და კოსმოსური ტექნიკა >> 49.100 მიწისზედა მომსახურებისა და რემონტის მოწყობილობები >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12312-15:2006+A1:2009/2019 - საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 15: ბარგისა და მოწყობილობების ტრაქტორები
50,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 49 საავიაციო და კოსმოსური ტექნიკა >> 49.100 მიწისზედა მომსახურებისა და რემონტის მოწყობილობები >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019