ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 10025-1:2010 - სტრუქტურული ფოლადების ცხლად ნაგლინი ნაკეთობები. ნაწილი 1. ზოგადი ტექნიკური მომარაგების პირობები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.10 თერმოდასამუშავებელი ლითონები;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.50 ფოლადის ფურცვლოვანი ნაგლინი და ნახევარფაბრიკატები. * ფილების, ფურცლებისა და ზოლების ჩათვლით. * ფოლადის ზოლები ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/04/2010
სსტ ენ 10025-1:2010 - სტრუქტურული ფოლადების ცხლად ნაგლინი ნაკეთობები. ნაწილი 1. ზოგადი ტექნიკური მომარაგების პირობები
51,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.10 თერმოდასამუშავებელი ლითონები;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.50 ფოლადის ფურცვლოვანი ნაგლინი და ნახევარფაბრიკატები. * ფილების, ფურცლებისა და ზოლების ჩათვლით. * ფოლადის ზოლები ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/04/2010