ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 10359-1:2007 - "წყლის ხარისხი. ფტორიდების შემცველობის განსაზღვრა -ნაწილი 1: ელექტროქიმიური მეთოდი ელექტროდის გამოყენებით სასმელი წყლის და სუსტად დაბინძურებული წყლის ანალიზიასათვის"

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.50 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/12/2007
სსტ ისო 10359-1:2007 - "წყლის ხარისხი. ფტორიდების შემცველობის განსაზღვრა -ნაწილი 1: ელექტროქიმიური მეთოდი ელექტროდის გამოყენებით სასმელი წყლის და სუსტად დაბინძურებული წყლის ანალიზიასათვის"
35,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.50 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/12/2007