ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12016:2013/2015 - ელექტრომაგნიტური თავსებადობა - სტანდარტი ერთგვაროვანი პროდუქციის ჯგუფზე: ლიფტები, ესკალატორები და სამგზავრო კონვეიერები- დაბრკოლებამდგრადობა

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.90 ლიფტები. ესკალატორები;33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.100 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC). *რადიოდაბრკოლებების ჩათვლით >> 33.100.20 დაცულობა
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/01/2015
სსტ ენ 12016:2013/2015 - ელექტრომაგნიტური თავსებადობა - სტანდარტი ერთგვაროვანი პროდუქციის ჯგუფზე: ლიფტები, ესკალატორები და სამგზავრო კონვეიერები- დაბრკოლებამდგრადობა
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.90 ლიფტები. ესკალატორები;33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.100 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC). *რადიოდაბრკოლებების ჩათვლით >> 33.100.20 დაცულობა
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/01/2015