ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12053:2001+A1:2008/2019 - სამრეწველო სატვირთო მანქანები - ხმაურის ემისიების გაზომვის გამოცდის მეთოდები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.060 სატვირთო ურიკები. * ორკაპა სატვირთველების, მოძრავი ბაქნებისა და ა.შ. ჩათვლით. *სატვირთო მანქანები და მისაბმელები, იხ. 43. 080. 10 >> ;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.30 ტრანსპორტის ხმაური. * საგზაო, რკინიგზის, საპორტო და საჰაერო ტრანსპორტის ხმაურის ჩათვლით. * მოცემული ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ქვეჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12053:2001+A1:2008/2019 - სამრეწველო სატვირთო მანქანები - ხმაურის ემისიების გაზომვის გამოცდის მეთოდები
50,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.060 სატვირთო ურიკები. * ორკაპა სატვირთველების, მოძრავი ბაქნებისა და ა.შ. ჩათვლით. *სატვირთო მანქანები და მისაბმელები, იხ. 43. 080. 10 >> ;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.30 ტრანსპორტის ხმაური. * საგზაო, რკინიგზის, საპორტო და საჰაერო ტრანსპორტის ხმაურის ჩათვლით. * მოცემული ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ქვეჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019