ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 28927-9:2009/2019 - ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო მეთოდები - ნაწილი 9: ჩაქუჩები და ისარები (ისო 28927-9:2009)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.140 ხელის იარაღი. * იარაღი ძაბვის ქვეშ მუშაობისათვის, იხ. 13. 260 >> 25.140.10 პნევმატური იარაღი;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.160 ვიბრაციის ზეგავლენა ადამიანზე. * ვიბრაცია და ვიბრაციის გაზომვა, იხ. 17. 160 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ ისო 28927-9:2009/2019 - ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო მეთოდები - ნაწილი 9: ჩაქუჩები და ისარები (ისო 28927-9:2009)
50,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.140 ხელის იარაღი. * იარაღი ძაბვის ქვეშ მუშაობისათვის, იხ. 13. 260 >> 25.140.10 პნევმატური იარაღი;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.160 ვიბრაციის ზეგავლენა ადამიანზე. * ვიბრაცია და ვიბრაციის გაზომვა, იხ. 17. 160 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019